خدمات

بازرگانی مارلیک درجهت کمک به وارد کنندگان گرامی با استفاده از متخصصین فن و با تجربه در همه گمرکات رسمی کشور (دریایی، هوایی، زمینی) ضمن مشاوره رایگان درامور ذیل به نحو شایسته ارائه خدمت می نماید:

– ترخیص انواع کالا از گمرکات رسمی دریایی، هوایی، زمینی
– ارائه مشاوره فنی قبل یا بعد از خرید کالا ۲۴ ساعته
– انعقاد قراردادهای مختلف بازرگانی
– اخذ مجوزات لازم از قبیل ثبت سفارش و خدمات کارت بازرگانی
– برآورد ارزش و تعرفه گمرکی و برآورد هزینه کل قبل از خرید کالا و یا پس از خرید
– ترخیص کالا در فرودگاه امام در حداقل زمان
– سایر خدمات مختلف و مقطعی